Individualní výuka

Individuální výuku nabízíme především našim firemním zákazníkům, ale rádi vyhovíme i jiným zájemcům. Výuku přizpůsobujeme potřebám zákazníka, a to jak v počtu vyučovacích hodin týdně, tak v probíraných tématických okruzích, eventuelně v dalších speciálních přáních.


Cena: Smluvní ceny