Letní aktivity

Dětský příměstský tábor s angličtinou na Prachově

Termín : srpen 2018, od 7:30 do 16:30 h 
pro děti ve věku cca 6 - 13 let
v ceně obědy, odpolední svačina, pitný režim, 3 hodiny angličtiny denně, materiály na výuku Aj
cena: 1.990,- Kč
počet účastníků: 10 - 20 dětí 

Přihlášky přijímáme od dubna 2018 na náš e-mail: koubajc@gmail.com

Uzávěrka přihlášek 25. 5. 2018

Pokyny k platbě: penízky prosíme poslat do 25. 6. 2018 na číslo účtu: 4289137339/0800 (s uvedením jména ve zprávě pro příjemce)