Tyto webové stránky používají cookies ke zvýšení uživatelského pohodlí a k získáni anonymních, souhrnných údaju o návštevnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies. Více

Úspěchy studentů certifikačních kurzů

  srpen 2020

Již řadu let připravujeme úspěšně naše studentky a studenty na certifikační kurzy FCE a CAE. Za tímto úspěchem stojí v první řadě tým složený z lektorů Stepena Crane, Michaely Šrajerové a Markéty Crane.

U kurzů mládeže se jedná o 4 až 6letou koncepční přípravu, která začíná v 8-9. třídě. Naše žákyně a žáci procházejí nejprve kurzem PET (Preliminary English Test), který trvá 2-3 roky. Naše studenty však neposíláme na složení PET zkoušky do certifikovaných center, neboť zkouška, která je na úrovni B1 a stojí ca 2.500-3.000 Kč, nemá pro profesní život - myšleno pro budoucí zaměstnavatele popř. přijímací řízení na vysoké školy - v žádném případě takovou váhu, jako zkouška FCE (First Certificate in English) na úrovni B2-C1 nebo zkouška CAE (Certificate in Advanced English), která ověřuje jazykové znalosti na úrovni C1.

Po absolvování kurzu PET zváží lektoři dle interních kritérií, zda je studentka/student schopen přejít do přípravného kurzu FCE. V obou přípravných kurzech (Tedy PET i FCE) využíváme již zavedeného a osvědčeného modelu, kdy se v kurzu střídají a spolupracují české lektorky Michaela a Markéta, které jsou zodpovědné spíše za vysvětlení a procvičení gramatických bodů, se Stephenem, zodpovědným za mluvený a písemný projev a porozumění. Naše studenty posíláme na absolvování zkoušky FCE tehdy, pokud jsme si skutečně jisti, že jsou dobře připraveni a zkoušku zvládnou. K tomu využíváme především zkušební testy FCE i vlastní interní materiály.

Mezi našimi absolventy jsou i tací, kteří se chtějí připravovat na zkoušku CAE. Jsme rádi, že díky odbornosti i nabytým zkušenostem výše uvedeného týmu můžeme přípravné kurzy CAE nabízet.

Odměnou za náročnou přípravu jsou nám spokojení studenti a studentky, kteří často zůstávají v i nadále kontaktu s jazykovou školou a lektory.

Jazykové Centrum Kouba, Husova 79, Jičín