Úspěšná příprava na certifikační zkoušky

  května 2023

Přípravné kurzy na Cambridge certifikáty patří v naší jazykové škole k našim nejnavštěvovanějším. Není se čemu divit. Díky ověřeným postupům a našim dlouholetým zkušenostem mají absolventi našich přípravných kurzů 100% úspěšnost při skládání zkoušek.

Co jsou Cambridge certifikáty
Cambridge certifikáty jsou mezinárodně nejuznávanější kvalifikací úrovně anglického jazyka. Zkoušky se dělí na několik úrovní dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR), přičemž každá úroveň testuje 5 jazykových kompetencí – mluvený projev, psaný projev, užití gramatiky, porozumění textu a poslechu. Všechny části zkoušky jsou pevně strukturované a bez předchozí přípravy je jen velmi obtížné je absolvovat úspěšně. Takže příprava slouží i k tomu, abyste věděli, jaká schémata cvičení na vás při vlastní certifikační zkoušce čekají. Vy se dozvíte třeba i to, kde přesně máte osobně zabrat a kde naopak můžete na chvilku ubrat na výkonu. Zkouška je totiž velice náročná i na koncentraci. Pokud vám autorizovaná certifikační organizace zapíše celou zkoušku na jeden den, čekají vás 4 hodiny testování čistého času. Mezi jednotlivými částmi jsou jen krátké přestávky. Ale nemějte obavy, my vám zprostředkujeme i tipy, jak koncentraci natrénovat, jak se co nejméně unavit a čím vším se na test vybavit.

Koncept přípravných kurzů
Přípravné kurzy jsou vedeny v tandemovém systému české lektorky a rodilého mluvčího, kteří se každý zaměřují na určité z pěti částí testu. Rodilý mluvčí, Stephen Crane, má pod svou taktovkou výuku psané části testu. Seznamuje studenty s jednotlivými typy cvičení, vhodnou gramatikou a slovní zásobou. V průběhu kurzu vrací studentům opravené zkušební verze textů s konstruktivními komentáři k co nejrychlejšímu zlepšení. Česká lektorka, Markéta Crane, provází studenty gramatickou částí a porozumění psanému textu. Kromě vysvětlení relevantní gramatiky a typů slovní zásoby se studenty prochází strategie k jednotlivým cvičením. Společně se pak Markéta se Stephenem věnují mluvené a poslechové části. Připraví je na rozhovor i se všemi pravidly a za pomoci cvičných roleplays navádějí studenty tak, aby vytěžili maximum ze svých znalostí. V průběhu přípravného kurzu testujeme všechny části zkoušky tak, aby byl vidět jazykový pokrok studenta a byl zvolen správný okamžik, kdy je ke zkoušce opravdu připraven.
U kurzů mládeže se jedná o 2 až 6letou koncepční přípravu, která začíná v 6.-9. třídě základní školy. Naše žákyně a žáci procházejí nejprve kurzem  B1 Preliminary (dříve známý jako PET), který trvá 1-2 roky. Tyto však na složení B1 Preliminary zkoušky do certifikovaných center neposíláme, neboť zkouška, která stojí cca 3.000 Kč, nemá pro profesní život - myšleno pro budoucí zaměstnavatele popř. přijímací řízení na vysoké školy - v žádném případě takovou váhu, jako zkouška B2 First (dříve známá jako FCE), C1 Advanced (dříve známá jako CAE) která ověřuje jazykové znalosti na úrovni C1 nebo dokonce nejvyšší C2 Proficiency (dříve známá jako CPE), jež ověřuje jazyk na úrovni rodilého mluvčího.

Po absolvování kurzu B1 Preliminary zváží lektoři dle interních kritérií, zda je studentka/student schopen přejít do přípravného kurzu B2 First, trvajícího 1-2 roky. Naše studenty posíláme na absolvování zkoušky tehdy, pokud jsme si skutečně jisti, že jsou dobře připraveni a zkoušku zvládnou. K tomu využíváme především zkušební testy i vlastní interní materiály.

Díky rostoucí kvalitě znalostí studentů jsou našimi absolventy i tací, kteří se chtějí připravovat na zkoušku C1 Advanced.  Ačkoliv se úroveň C1 může zdát jako oříšek, není se čeho bát. Advanced je ideálním certifikátem pro středoškoláky s ambicí studovat v zahraničí, či zamířit na pracovní místo s vyššími nároky na jazykovou vybavenost. A ačkoliv na odpuštění maturity z anglického jazyka stačí už certifikát B2 First, s C1 Advanced pokryjete mnohem větší pole požadavků. Náš přípravný kurz C1 trvá 1-2 roky s možností přechodu až na tu nejvyšší úroveň C2. Při složení jakékoliv z úrovní testu na známku A totiž studenti obdrží certifikát s úrovní o stupeň vyšší. Student s výsledkem A v C1 Advanced získává jazykovou kvalifikaci na úrovni C2.
Máte-li však dostatek znalostí i ambicí, doporučujeme skládat certifikát C2 Proficiency. V obecné angličtině už těžší zkouška není. Pokud připravujeme na tuto zkoušku, jedná se většinou o individuální konzultace.
Závěrem je třeba zdůraznit, že studenti po absolvování našich certifikačních kurzů opouštějí naše jazykové centrum nejen s úspěšným složením zkoušky, ale především s vysokou znalostí angličtiny, která se pro ně stává přirozeným komunikačním jazykem.

Odměnou za náročnou přípravu jsou nám spokojení studenti, kteří často zůstávají i nadále v kontaktu s jazykovou školou a lektory.