Ochrana osobních údajů

Provozovatelem a vlastníkem webových stránek koubajc.cz jsou společnosti KoubaJC.s.r.o, IČO 05375941 a Milan Kouba, IČO 60929839 - dále jen Provozovatel.

Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů:
●  Správcem osobních údajů jsme pro naše studenty veřejných a privátních kurzů v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami, které se účastní našich jazykových kurzů. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od studentů, tedy od subjektů osobních údajů formou kontaktního formuláře, elektronické poptávky po kurzu popř. při osobní poptávce. Takto získané osobní údaje jsou shromažďovány v podobě e-mailu do doby nezbytné k odpovědi nebo vyřízení předmětu komunikace.
●  Zpracovatelem osobních údajů jsme pro právnické osoby, jejichž zaměstnance vyučujeme v zakázkových jazykových kurzech nebo ve veřejných kurzech. V takovém případě získáváme osobní údaje od zaměstnavatele studentů, který je správcem jejich osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme:
V žádném případě nezpracováváme ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši práci. Mezi zpracovávanými údaji je zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Předání osobních údajů dalším osobám:
Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů. Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Pravidla pro užívání cookies


Webová stránka Provozovatele používá cookies - malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Používáme především dočasné cookies k získání anonymních, souhrnných statistických údajů o návštěvnosti těchto webových stránek.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo opustit naši stránku. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek.

Druhy cookies


Relační (dočasné) cookies
Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky.

Trvalé cookies
Trvalé soubory cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši webovou stránku a přizpůsobit ji Vašim potřebám. Používáme je jen k zapamatování vašeho souhlasu k užití cookies na tomto webu.

Cookie třetích stran
Pokud jsou využívány, zasílají a načítají je domény jiných poskytovatelů služeb prostřednictvím pluginů (zásuvných modulů). Webové stránky Provozovatele neobsahují pluginy třetích stran.

Souhlas s používáním cookies
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:
Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.