Naši klienti

Jazykové kurzy probíhají nejen formou veřejných kurzů v našich učebnách na Husově ulici 79 v Jičíně. Jednou z našich hlavních aktivit je výuka jazyků pro firmy a to jak v našich učebnách, tak přímo v sídle firmy. Velice nás těší pozitivní ohlas jak u firemních, tak veřejných kurzů:

Michal Pavlas

Jednatel
Ronal CR s.r.o.

S jazykovou školou "Kouba Jazykové Centrum" spolupracujeme dlouhodobe a rád bych touto cestou vyjádřil poděkování a spokojenost s vedením jazykových kurzů, a to jak anglického, tak německého jazyka.

Jana Myšková

Ředitelka
společnosti Hydra a.s.

Lektoři jazykové školy "Kouba jazykové centrum" prokazují vysokou odbornost, flexibilitu a profesionalitu. Díky jejich úsilí a kvalitnímu vedení kurzů se naši zaměstnanci postupně zdokonalují v angličtině, němčině i francouzštině a naši ukrajinští pracovníci také v češtině.

Ing. Jiří Kotyška

Výkonný ředitel
Deprag a.s.

Kouba Jazykové Centrum firmě Deprag a.s. poskytuje jazykové služby k všeobecné spokojenosti. Jedná se především o výuku angličtiny. Chtěl bych vyzvednout dlouhodobou bezproblémovou spolupráci jak s jednotlivými lektory, tak s administrativou jazykového centra.

Ing. Jan Zubatý

ředitel společnosti
Aveflor a.s.

Firma Aveflor a.s. orqanizuje pro své zaměstnance kurzy anglického jazyka, které již několik let vedou lektoři jazykové školy "Kouba Jazykové Centrum". S výukou jsme velmi spokojeni a to jak s prezenční, tak s online formou.